Редакційна колегія

Головний редактор
Ганна ЧЕПУРДА
, доктор історичних наук, професор, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Черкаського державного технологічного університету
anna_chepurda[at]ukr.net
https://orcid.org/0000-0001-6273-4534

Заступник головного редактора
Лариса ЧЕПУРДА
, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Черкаського державного технологічного університету
licorn1963[at]gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-8941-9427

Члени редакційної колегії
Преслав ДІМІТРОВ, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та декан факультету економіки Південно-західного університету «Неофіт Рильський», Болгарія
preslav.dimitrov[at]swu.bg
https://orcid.org/0000-0002-7037-8127

Ірина АНТОНЕНКО, доктор економічних наук, професор, професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Національного університету харчових технологій
ira_antonenko65[at]ukr.net
https://orcid.org/0000-0003-2299-2365

Інна ЗОЛОТУХІНА, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри економіки, підприємництва та готельно-ресторанної справи Центральноукраїнського національного технічного університету
zolotce5[at]gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-1900-2682

Карина СВІДЛО, доктор технічних наук, професор, професор кафедри туризму та готельного господарства Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова
karinasvidlo[at]gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-0175-7756

Юлія МАЦУК, кандидат технічних наук, доцент кафедри харчових технологій Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара
lyly2006[at]ukr.net
https://orcid.org/0000-0002-1899-3237

Сергій НЕЗДОЙМІНОВ, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Одеського національного економічного університету
2072945[at]gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-7349-596X

Володимир ВАСИЛІВ, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент, виконувач обов’язків завідувача кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України
vasiliv[at]nubip.edu.ua
https://orcid.org/0000-0002-2109-0522

Тетяна КОЛІСНИЧЕНКО, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-0560-9520

Аліна СЛАЩЕВА, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
sl.alina.2017[at]gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-8195-8944

Світлана ПОПОВА, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України
popova.svy[at]gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-1548-8788

Діана НАГЕРНЮК, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського національного університету садівництва
diana.nagernyuk[at]gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-4934-0677

Марія ПОКОЛОДНА, кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова
mari.pokolodna[at]ukr.net
https://orcid.org/0000-0003-1170-0881

Михайло ЛЕПКИЙ, кандидат географічних наук, доцент, заступник декана з досліджень факультету митної справи, матеріалів та технологій, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Луцького національного технічного університету
lepkiym[at]gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-2470-6780