Назва видання: Інновації та технології в сфері послуг і харчування

Журнал висвітлює актуальні питання розвитку туристично-рекреаційної та готельно-ресторанної справи, екологічно безпечного використання рекреаційних ресурсів, проблем здорового харчування та новітніх технологій в харчовій промисловості.

Рік заснування: 2019

Засновник видання: Черкаський державний технологічний університет

ISSN (Print): 2708-4949

ISSN (Online): 2709-9776

Періодичність видання: 6 разів на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1916 від 30.05.2024 року

Ідентифікатор медіа: R30-04612

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 06 червня 2022 року № 530 (Додаток 2)

Галузь науки: економічні, технічні.

Спеціальності: 181 Харчові технології; 241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм.

Наукометричні бази даних: Vernadsky National Library, Crossref, OUCI, Google Scholar, Index Copernicus.

Основні тематичні розділи журналу:
1. Харчові технології.
2. Готельно-ресторанна справа.
3. Туризм.

Історія та концепція журналу.
Дослідження інновацій та технологій є найбільш актуальними для сучасної науки. Впровадження інновацій ‒ невід’ємна риса сьогоденного суспільства, яке невпинно змінюються. Сфери послуг та харчування є досить чутливими до змін, адже вони повинні швидко реагувати на нові потреби клієнтів, відстежувати сегмент своїх споживачів. Інновації та технології підвищують рівень конкурентоспроможності галузі, сприяють використанню та комерціалізації результатів наукових досліджень та розробок, зумовлюють випуск на ринок нових товарів та послуг. Ідея створення журналу виникла у колі колег кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Черкаського державного технологічного університету, у процесі підготовки та проведення вже традиційної для нашого колективу Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання», адже ми потребуємо власної дискусійної платформи для ведення поглибленого наукового діалогу, до якого сподіваємось долучити як знаних фахівців галузі, так і молодих науковців. Дослідження та імплементація інновацій та технологій сприятиме розвитку сфери послуг та харчування, що позитивно відбиватиметься на економіці країни в цілому. Висловлюємо щиру подяку всім, хто долучився до створення журналу та сподіваємося, що цей журнал стане у нагоді для тих, чия діяльність пов’язана зі сферою послуг та харчування, а також надихне на подальші наукові пошуки.