ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ФОСФАТІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Ключові слова: продукти харчування, (полі)фосфати, гетерополікомплекси, спектрофотометричний метод, селективність методики

Анотація

У зв’язку з широким використанням фосфатів та їх похідних у харчовій промисловості визначення їх концентрацій набуває особливого значення. Однак їх надмірне споживання, що впливає на гомеостаз організму, може призвести до токсичності фосфатів, наприклад до мінеральних і кісткових розладів, пов’язаних із хронічними захворюваннями нирок і серцево-судинними катастрофами. Проблеми з використанням (полі)фосфатів стосуються як аналітичних, так і законодавчих питань, таких як: (1) їх пряме виявлення; (2) надмірне додавання, що змінює сприйняття свіжості та вводить споживачів в оману; (3) неконтрольоване вживання, що збільшує вагу харчових продуктів; (4) застосування в продуктах, де вони не дозволені; та (5) відсутність вказівок на етикетці. Швидкий аналіз на конденсовані фосфати потрібен для виявлення незаконної фальсифікації перероблених продуктів, таких як риба та оброблені морські продукти, м’ясні та молочні продукти. Аналіз об'єктів, що містять фосфор, здійснюють спектроскопічними методами, зокрема, спектрофотометрією. Вони мають високу селективність, зручні у використанні, дають точні результати. Однак, визначення фосфатів в присутності деяких багатозарядних іонів, таких як вольфрам, титан, хром та ін., може давати хибні результати. Мета роботи полягала у підвищенні чутливості та селективності методу спектрофотометричного визначення фосфору з використанням ряду різних лігандів фосфору для кількісного визначення в широкому діапазоні (полі)фосфат-аніонів у різних харчових продуктах. Було оптимізовано аналітичний метод із застосуванням спектрометрії для швидкого та селективного виявлення конденсованих фосфатів у різних видах харчових продуктів на основі застосування гетерополікомплексів для реалізації реакції ампліфікації, що підвищує чутливість визначення в спектрофотометрії, атомно-абсорбційному аналізі та інших методах. Цю аналітичну процедуру пропонується застосовувати для кількісного визначення в широкому діапазоні для профілювання (полі)фосфат-аніонів у різних харчових продуктах, щоб отримати більш вичерпну інформацію про присутність добавки на рівні слідів. Ця методика може бути запропонована уповноваженим установам як валідований метод, що відрізняється високою чутливістю, вибірковістю та повторюваністю порівняно з існуючими, для підтримки виявлення незаконної підробки харчових продуктів (полі)фосфатами.

Посилання

Pavlovic, R., Cesare, F. Di., Longo, F., Abballe, F., Panseri, S., Bonanni, R. C., … Chiesa, L. M. (2021). Undeclared (Poly)phosphates Detection in Food of Animal Origin as a Potential Tool toward Fraud Prevention. Foods. Jul 4;10(7):1547. DOI: https://doi.org/10.3390/foods10071547

European Commission Commission Regulation (EU) No 1129/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council by establishing a Union list of food additives. OJEU. 2011 295:1–177. Available at: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1129/oj

European Commission Commission Regulation (EU) No. 231/2012 of 9 March 2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No. 1333/2008 of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance. OJEU. 2012 83:1–295. Available at: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj

EFSA Panel on Food Additives and Flavourings (FAF) Re-evaluation of phosphoric acid–phosphates–di-, tri-and polyphosphates (E 338–341, E 343, E 450–452) as food additives and the safety of proposed extension of use. EFSA J. (2019);17:e05674. DOI: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5674.

Parpia, A.S., Darling, P.B., L'Abbé, M.R., Goldstein, M.B., Arcand, J., Cope, A., et al. (2018) The accuracy of Canadian Nutrient File data for reporting phosphorus, potassium, sodium, and protein in selected meat, poultry, and fish products. Can. J. Public Health, vol. 109, no1, p. 150-152. DOI: https://doi.org/10.17269/s41997-018-0043-8

Weiner, M.L., Salminen, W.F., Larson, P.R., Barter, R.A., Kranetz, J.L., Simon, G.S. (2001). Toxicological review of inorganic phosphates. Food Chem. Toxicol., vol.39, no.8, p. 759-786. DOI: https://doi.org/10.1016/s0278-6915(01)00028-x

Huang, J., Bakry, A.M., Zeng, S., Xiong, S., Yin, T., You, J., et al. (2019). Effect of phosphates on gelling characteristics and water mobility of myofibrillar protein from grass carp (Ctenopharyngodon idellus). Food Chem., vol. 30, no. 272, p. 84-92. DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.08.028

Standard for Crackers from Marine and Freshwater Fish, Crustaceans and Molluscan Shellfish CODEX STAN 222-2001 Provisions for polyphosphates (GSFA FC 09.2.5)

WHO. WHO Commission on Health and Environment. Report of the Panel on Food and Agriculture. WHO/EHE/92.2. Geneva: World Health Organisation, (1992), p. 191.

Standard for fresh and quick frozen raw scallop products. CODEX STAN 315-2014, Adopted in 2014, Revised in 2017, Amended in 2016.

International Organisation for Standardization ISO 5553:1980 Meat and meat products detection of polyphosphate. Available at: https://www.iso.org/standard/11620.html

Cynthia S. Ritter and Eduardo Slatopolsky. (2016). Phosphate Toxicity in CKD: The Killer among Us Clin J Am Soc Nephrol. Jun 6; 11(6): 1088–1100. doi: 10.2215/CJN.11901115

European Parliament. Council of the European Union Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC. OJEU. 2017 95:1–142. Available at: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.

EFSA Panel on Food Additives and Flavourings (FAF) Re-evaluation of phosphoric acid–phosphates–di-, tri-and polyphosphates (E 338–341, E 343, E 450–452) as food additives and the safety of proposed extension of use. EFSA J. 2019;17:e05674. DOI: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5674.

European Commission Commission Decision 2002/657/EC of 14 August 2002 implementing Council Directive 96/23/EC concerning the performance of analytical methods and the interpretation of results (notified under document number C (2002) 3044) OJEC. 2002 221:1–35. Available at: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/657/2004-01-10

Community Reference Laboratories Residues (CRLs) Guidelines for the Validation of Screening Methods for Residues of Veterinary Medicines (Initial Validation and Transfer) 2010. Available at:https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/cs_vet-med-residues_guideline_validation_screening_en.pdf

Deng, Y., Wang, X., Yang, M., He, M., & Zhang F. (2020). Research advances in imaging technology for food safety and quality control Se Pu. Jul 8;38(7):741-749. DOI: https://doi.org/10.3724/SP.J.1123.2020.03015

Vishnikina, О.V., Vishnikin, A. B., Miekh, Y.V., Lykholat, O.A. (2019). Assessment of influence of various factors on stability of molybdenum heteropoly anions with keggin structure. Journal of Chemistry and Technologies, 27(1), P. 71-78. DOI: https://doi.org/10.15421/081908 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 64
Завантажень PDF: 42
Опубліковано
2022-11-21
Як цитувати
Вишнікіна, О., Лихолат, О., & Сабіров, О. (2022). ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ФОСФАТІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ. Innovations and Technologies in the Service Sphere and Food Industry, (1 (5), 5-9. https://doi.org/10.32782/2708-4949.1(5).2022.1