Журнали

 • Інновації та технології в сфері послуг і харчування

  Галузь науки: економічні, технічні.
  Періодичність: 4 рази на рік.
  Мова видання: українська, англійська.
  Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 06 червня 2022 року № 530 (Додаток 2)
  Спеціальності: 181 – Харчові технології; 241 – Готельно-ресторанна справа;
  242 – Туризм.
  Журнал висвітлює актуальні питання розвитку туристично-рекреаційної та готельно-ресторанної справи, екологічно безпечного використання рекреаційних ресурсів, проблем здорового харчування та новітніх технологій в харчовій промисловості.

 • Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки

  Галузь науки: економічні.
  Періодичність: 4 рази на рік.
  Мова видання: українська, англійська.
  Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 28 грудня 2019 року № 1643 (Додаток 4)
  Спеціальності: 051 – Економіка; 071 – Облік і оподаткування; 072 – Фінанси, банківська справа та страхування; 073 – Менеджмент; 075 – Маркетинг; 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 281 – Публічне управління та адміністрування.
  Збірник охоплює результати теоретичних та емпіричних досліджень, що проводяться на макро-, мезо та мікрорівні, щодо різних аспектів економіки, корпоративного управління та маркетингу.

 • Вісник Черкаського державного технологічного університету

  Галузь науки: технічні, фізико-математичні. 
  Періодичність: 4 рази на рік.
  Мова видання: українська, англійська.
  Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 02 липня 2020 року № 886; Наказ МОН України від 24 вересня 2020 року № 1188

  Спеціальності: 101 – Екологія; 113 – Прикладна математика; 121 – Інженерія програмного забезпечення; 122 –Комп’ютерні науки; 123 – Комп’ютерна інженерія; 125 – Кібербезпека; 126 – Інформаційні системи та технології; 131 – Прикладна механіка; 132 – Матеріалознавство; 133 – Галузеве машинобудування; 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка; 161 – Хімічні технології та інженерія; 172 – Телекомунікації та радіотехніка.

  До публікації приймаються статті, які присвячені проблемам у галузях автоматизації та приладобудування, інформаційних технологій, хімічних технологій та інженерії, екологічної безпеки, математичного та комп'ютерного моделювання, матеріалознавства, технологій та обладнання сучасних машинобудівних і харчових виробництв,

 • Мова: кодифікація, компетенція, комунікація

  Галузь науки
  Періодичність: 4 рази на рік.
  Мова видання: українська, англійська.
  Фахова реєстрація (категорія «Б»):
  Спеціальності:

  Науковий рецензований журнал відкритого доступу, який публікує статті з мовознавчої проблематики та споріднених наукових дисциплін: методики навчання мов, лінгводидактики.

 • Гуманітарний вісник

  Галузь науки:
  Періодичність: двічі на рік.
  Мова видання: українська, англійська.
  Фахова реєстрація (категорія «Б»):
  Спеціальності:

  Гуманітарний вісник є всеукраїнським збірником наукових праць, в якому друкуються результати досліджень актуальних проблем гуманітарних наук.