Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
Коломицева Олена Віталіївна, доктор економічних наук, професор, Черкаський державний технологічний університет

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Петкова Леся Омелянівна, доктор економічних наук, професор, Черкаський державний технологічний університет

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:
Dr. Malgorzata Okreglicka, Ченстоховський технологічний університет (Республіка Польща)
Dr. Malgorzata Smolarek, Суспільна академія наук (Республіка Польща)
Березіна Олена Юріївна, кандидат економічних наук, професор, Черкаський державний технологічний університет
Бойченко Еліна Борисівна, доктор економічних наук, доцент, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
Буднікевич Ірина Михайлівна, доктор економічних наук, професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Гавриленко Валентина Олександрівна, доктор економічних наук, професор, Черкаський державний технологічний університет
Гончаренко Ірина Георгіївна, доктор наук з державного управління, професор, Черкаський державний технологічний університет
Григор Олег Олександрович, доктор політичних наук, кандидат наук з державного управління, професор, Черкаський державний технологічний університет
Заблодська Інна Володимирівна, доктор економічних наук, професор, Інститут економіко-правових досліджень Національної академії наук України
Захарова Оксана Володимирівна, доктор економічних наук, професор, Черкаський державний технологічний університет
Клюс Юлія Ігорівна, доктор економічних наук, професор, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Кудріна Ольга Юріївна, доктор економічних наук, професор, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Манн Руслан Володимирович, доктор економічних наук, професор, Черкаський державний технологічний університет
Маслак Ольга Іванівна, доктор економічних наук, професор, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Фінагіна Олеся Валентинівна, доктор економічних наук, професор, Черкаський державний технологічний університет
Чепурда Лариса Михайлівна, доктор економічних наук, професор, Черкаський державний технологічний університет
Чиж Віра Іванівна, доктор економічних наук, професор, Черкаський державний технологічний університет