Контакти

Адреса засновника видання:
Черкаський державний технологічний університет
б-р Шевченка, 460, м. Черкаси, Україна, 18006

Контактні дані:
Редакційно-видавничий відділ з економічних наук ВД «Гельветика»
Телефон: +38 (050) 050 2012
E-mail: ebitda@helvetica.ua