Назва видання: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки

Рік заснування: 2000

Засновник видання: Черкаський державний технологічний університет

ISSN (Print): 2306-4420 

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 6060 від 16 квітня 2002 року

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 28 грудня 2019 року № 1643 (Додаток 4)

Галузь науки: економічні

Спеціальності: 051 – Економіка; 071 – Облік і оподаткування; 072 – Фінанси, банківська справа та страхування; 073 – Менеджмент; 075 – Маркетинг; 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 281 – Публічне управління та адміністрування.

Наукометричні бази даних: Index Copernicus, Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Citefactor, Crossref, Українська науково-освітня мережа УРАН, Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського, Бібліометрика української науки, Реферативна база даних «Україніка наукова».

Збірник охоплює результати теоретичних та емпіричних досліджень, що проводяться на макро-, мезо та мікрорівні, щодо різних аспектів економіки, корпоративного управління та маркетингу.

Метою «Збірника наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки» є пропаганда економічних знань, публікація результатів науково-дослідницької діяльності, обмін досвідом науково-методичної роботи, надання методичних та практичних порад фахівцям економічної сфери діяльності, сприяння розвитку наукових шкіл з питань стратегічних питань розвитку економіки, маркетингу, менеджменту.